Speelkalender december 2022

Tickets:
▪ €12,00 gewoon 
▪ €11,00 met 65+pas 
▪ €6,00 voor kinderen (-14 jaar) 
Abonnement: €30 voor 3 producties 
Reserveren kan via: 
• e-mail: eenhoorn.schuurtje@gmail.com

Opname in deze speelkalender
Wenst u als groep opgenomen  
te worden in deze speelkalender. 
Stuur een mailtje met:  
- De affiche in jpg of pdf 
naar: 
info@toneellimburg.be