Nieuws uit Limburg

Nieuw op deze website 

Aangeven auteursrechten via unisono kan vanaf nu ook via de link in de menubalk "Auteursrechten" om rechtstreeks uw aangifte te doen. U zal daar ook de geldende prijzen voor opvoeringen en muziek terug vinden.
Nieuwe coronamaatregelen zijn "chaos" voor sociaal-cultureel werk en amateurkunsten 
Voor de duizenden vrijwilligers in sociaal-culturele en amateurkunstenverenigingen is het opnieuw chaos troef met de nieuwe coronamaatregelen die op zaterdag 27 nov. gepubliceerd zijn. 
Het Koninklijk Besluit met de nieuwe maatregelen doet meer kwaad dan goed. Wie op zoek gaat naar wat mag en niet mag, duizelt het voor de ogen. De ene inconsequentie volgt de andere onduidelijkheid en vaagheid op. Een sporttraining kan binnen doorgaan, een theaterrepetitie dan weer niet. Een 'open' repetitie is dan weer een 'evenement' en mag wel.
Letterlijk citaat uit het Basisprotocol Cultuur: "Repeteren met een publiek blijft mogelijk. In het geval van open en aangekondigde repetities moeten ook de regels die bij evenementen gelden van toepassing zijn en de repetitie ook een duidelijk publiekelijk karakter vertonen (minstens een openbare uitnodiging). Dit betekent dat bij een indoor-repetitie het publiek verplicht zittend kan toekijken. Deze repetities moeten in alle geval publiekelijk aangekondigd en toegankelijk zijn. Waar van toepassing dienen er net zoals bij evenementen ook auteursrechten betaald te worden."  
Het is wél verplicht om een mondmasker te dragen behalve indien de aard van een activiteit dit niet toelaat. Concreet komt het erop neer dat bijvoorbeeld bij een repetitie de mensen die acteren het mondmasker mogen afzetten maar de andere aanwezigen die op dat moment niet hoeven te acteren wél een mondmasker moeten dragen. 
Een congres binnen mag voor maximum 50 personen, een vorming van een vereniging voor haar tien vrijwilligers dan weer niet. 
De horeca kreeg opnieuw een sluitingsuur opgelegd. Cafés en restaurants moeten de deuren sluiten om 23 uur en mogen ten vroegste om 5 uur ’s morgens weer open. Daarnaast werd beslist dat je op café en op restaurant nog met maximaal zes personen aan één tafel mag zitten. Een huishouden dat meer dan zes personen telt, mag wel aan dezelfde tafel zitten. Kinderen onder de twaalf jaar worden niet meegeteld.  
Dit is ook van toepassing voor de horeca in cultuurcentra maar er is geen duidelijkheid of deze regels van toepassing zijn voor zalen waar enkel een toneelvoorstelling doorgaat. 
 
Dit alles tast het "gezond verstand' aan. Er is begrip voor maatregelen, maar deze inconsequenties zijn frustrerend. Onze leden raken het noorden kwijt (...). Dit is geen goed bestuur, maar bricolage. We roepen op onze beurt politici op om hun gezond verstand te gebruiken en om samen heldere duidelijke lijnen te trekken. 

Enkele nuttige linken 

basisprotocol cultuur 

Valse start voor cultuurseizoen met tot de helft minder verkochte tickets, waar blijft het publiek?
Er is sprake van een kwart tot de helft minder verkochte kaartjes, minder abonnementen, veel last-minutebeslissers of mensen die niet komen opdagen. Onzekerheid over corona speelt zeker een rol. Een verplichte coronapas en het verplicht aanhouden van een mondmasker zien velen niet zitten. Ondertussen stellen ook steeds meer groepen hun voorstelling uit.
Maria Smets overleden op 100 jarige leeftijd
Maria Smets, beter bekend als Marie, werd geboren op 15 februari 1921 in Diepenbeek in een gezin van 8 kinderen met zes oudere broers en één jongere zus. 
In de jaren dertig diende de hele familie voor de aanleg van het Albertkanaal te verhuizen van wat nu “achter het kanaal“ wordt genoemd naar Rooierheide.  
Daar is Marie altijd blijven wonen, ook na haar huwelijk in december 1945 met Guillaume Surinx (+1993) samen met hun drie kinderen, twee zonen en een dochter.  
Haar allergrootste hobby was toneel, ze kon acteren als geen ander. Van in haar jonge jaren bij de Kajotsters en KAV en later bij toneelgroep De Royerheikes waar ze op de planken stond tot en met de leeftijd van 93 jaar.  
Het sociale leven liet Marie niet aan haar voorbij gaan. Zo was ze 70 jaar kernlid van KAV waarvan 20 jaar voorzitster en hielp ze bij alle parochiale activiteiten, Marie was gedurende vele jaren een vaste waarde om frieten te bakken op de Vlaamse kermis. 

Onze oprechte deelneming aan De Royerheikes en de familie in deze moeilijke periode. 

Vlaamse auteurs in de kijker
december 2021
Deze maand is dit
Sven Deraedemaeker
Totaal onbewust maakte ik het einde van de jaren '60 uit de vorige eeuw mee.  
Het is te zeggen de laatste drie maanden. Dat zorgde ervoor dat ik middelbare school en conservatorium heb gelopen in de jaren '80 en net voor de eeuwwisseling nog dertiger werd. 
Dankzij mijn leraar Nederlands-Engels werd ik gebeten door teksten, toneel en theater. 
Het kleine schooltheatertje deed de rest. 
 
Lees verder 
 
De stukken van Sven zijn opgenomen in de digitale leesbib van Toneel Limburg. 

Nieuwe toneelstukken in de kijker
december 2021
Deze maand zijn dit
Sven Deraedemaeker
Fabula Roma  
Luchtige komedie met 4D en 5H 

Korte inhoud: 
Brutus is het niet meer eens met de manier waarop Julius Caesar hem behandelt en hij probeert zijn stiefvader om zeep te helpen. Met de hulp van Cleopatra, het hoofd van de lijfwacht en een paar slaven zet hij alles in het werk om aan de macht te komen. Alleen, niet alles loopt zoals zo makkelijk als gehoopt. De wet van Murphy loert constant om het hoekje. 
 
Dit stuk is opgenomen in de digitale leesbib van Toneel Limburg. 

Peter De Pauw
Chief van ‘t Archief  
ambtenarenkomedie met 4D en 4H 

Korte inhoud: 
Luc, diensthoofd op het archief van de Belgische staat, laat het liefst alle verantwoordelijkheid van zich afglijden. Hij vult zijn dag liever met het uithalen van grappen, ten koste van zijn collega’s.  
Hij raakt in paniek als hij verneemt dat een auditeur vanuit Brussel naar zijn dienst onderweg is. Zijn eerste reflex is om te vluchten, maar daarvoor is het te laat. Luc maakt de auditeur dan maar wijs dat hij André is, zijn tweelingbroer. Om de schijn hoog te houden, spant hij zijn collega’s en de nieuwe stagiair voor zijn kar.  
De auditeur lijkt echter vastberaden zijn protocol af te werken en de dienst te herstructureren.  
Hoe lang kan Luc zijn spelletje volhouden? Of vallen er ontslagen? 

Dit stuk is opgenomen in de digitale leesbib van Toneel Limburg 

Paul Coppens
Met elastieke benen  
Zwierige danskomedie met 6D en 4H

Korte inhoud: 
Na een zware overstroming zijn alle huisjes van een achtergestelde buurt tijdelijk onbewoonbaar verklaard. De bewoners moeten ergens anders onderdak vinden. Zo komt Cecile terecht bij haar nichtje Leen die samen met haar vriend in een vroegere winkel woont. Van wat ooit de winkelruimte was hebben ze hun oefenzaaltje gemaakt. Leen en Nick doen immers als hobby aan ballroomdansen.  
Wanneer Pedro zijn buurvrouw Cecile komt opzoeken komen ze samen met Leen op het idee om met de buren uit de getroffen wijk een dansclubje op te richten. Iedere week zullen ze samenkomen om een stijldans aan te leren. Dat zal die sukkelaars hun zorgen even doen vergeten.  
Nick heeft er eerst zijn twijfels over of dit wel zal lukken. Immers niemand van die arme stakkers is in de wieg gelegd om gracieus en stijlvol Engelse wals, tango, foxtrot of rumba te dansen. Uiteindelijk stemt hij toch toe en hij wordt de dansleraar, geassisteerd door Leen. Dat is dan hun bijdrage tot de solidariteitsactie voor de waterramp.  
De eerste samenkomst... Al vlug beseft Nick dat hij zich wat op de hals heeft gehaald. Hij krijgt een bont gezelschap voor zich van uitgelaten eenvoudige mensen, ieder met z’n eigen maniertjes, talenten en gebreken en dat leidt tot heel wat geestige toestanden. 
 
Dit stuk is opgenomen in de digitale leesbib van Toneel Limburg. 

Digitale leesbibliotheek Toneel Limburg
Bekijk hier de nieuwe stukken dit jaar uitgebracht. 
 
-Rechtstreeks inloggen voor de leesbib via de menubalk  
 
De mogelijkheid is er vanaf nu om vanuit de menubalk “Digitale Bib” in te loggen in de digitale leesbib. 
Hiervoor zal u niet meer eerst naar de auteurspagina moeten gaan. 
 
Lezen van deze digitale stukken is en blijft volledig gratis. De geplaatste stukken blijven ook steeds leesbaar. (reeds meer dan 1000 beschikbare brochures)

Veel leesplezier.
-----------------------------------------------
- Een leesbrochure aanvragen kan meestal ook bij de auteur zelf.
 ----------------------------------------------- 
- Op de facebook pagina van Nieuwe Vlaamse toneelwerken stellen verschillende auteurs hun recentste werken aan u voor.  

Nieuws
Nieuws uit uw groep mag u doorgeven  
naar: info@toneellimburg.be
We plaatsen dit graag op onze nieuwspagina
Data om in het oog te houden
Ontmoetingsmoment
In april 2022 zal het ontmoetingsmoment van Limburgse amateurtoneelgroepen plaatsvinden. 
Repertoiredag
In april 2022 voorzien we opnieuw een repertoiredag met 
Vlaamse toneelauteurs.
Huldigingen in 2021
Nog geen huldigingen