Speelkalender 2021-2022

januari 2022 februari 2022 maart 2021
april 2021 mei 2021 juni 2021
juli 2021 augustus 2021 september 2021
oktober 2020 november 2021 december 2021
Volgende groepen hebben aangegeven niet te spelen in 2021

Kon. Ton. Sint-Bona Berkenbos
Toneelgroep De Royerheikes
Theatergezelschap Kreatief
't Heusdens Volksteater
't Amateurke Neerharen
Toneelvereniging St. Lambertus
De Banneuxkes
Toneelensemble Die Ghesellen 

Opname in deze speelkalender
Wenst u met uw voorstelling
opgenomen te worden in deze
speelkalender.
Stuur een mailtje met:
- De affiche in jpg of pdf
naar:
info@toneellimburg.be