Speelkalender januari 2024

Wanneer een kind in armoede opgroeit is dit niet uit vrije wil, het heeft geen keuze, geen onbezonnen kindertijd en wordt het dagelijks geconfronteerd met angsten.  
Dit verhaal gaat over Isabella, zij verkoopt zwavelstokjes, zoals vroeger lucifers heetten. Zij doet dit om te overleven, moedig en vastberaden maar wie koopt er deze dagen nog lucifers? Hoe ervaart zij het harde bestaan?  
Naar een sprookje van Hans Christian Andersen, gebracht met de realiteit van nu want ook vandaag nog leeft 1 kind op 5 in armoede. Een oud verhaal in een modern jasje gestoken en opgevoerd met meer dan 25 acteurs en actrices. Gemaakt vertrekkende vanuit VORM, bewegingstheater, choreografie, live muziek, en natuurlijk ook het handelsmerk van Motus zijnde de ontroering!  
TG Motus en partners schenken de opbrengsten van deze voorstellingen aan het goede doel ter bestrijding van armoede. Kunstrijk versus Kansarm!  
U komt toch ook? 
 
Tickets
Opname in deze speelkalender
Wenst u als groep opgenomen  
te worden in deze speelkalender. 
Stuur een mailtje met:  
- De affiche in jpg of pdf 
naar: 
info@toneellimburg.be