Nieuws uit Limburg

Huldigingen 
Voorbije huldigingen en vieringen kan u terug vinden onder "Archief"

Aanpassen statuten vzw voor 01-01-2024 
Vzw's moeten hun statuten aanpassen aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) Begin tijdig aan de procedure. Zo riskeer je niet dat de vzw wordt ontbonden. De dwingende bepalingen van de wet waren voor bestaande vzw’s al vanaf 1 januari 2020 van toepassing. De deadline om in orde te zijn met de nieuwe wetgeving is 1 januari 2024. De statuten moeten onder meer het belangeloos doel en de activiteiten nauwkeurig beschrijven. Het zeteladres en het gerechtelijk arrondissement hoeven niet meer vermeld te worden.  
Eén van de grootste conceptuele wijzigingen is dat vzw’s nu (meer dan bijkomstig) winst mogen maken. Die winst of een vermogensaandeel mag nooit uitgekeerd worden aan de leden. Enige winst mag enkel in functie van het belangeloos doel van de vereniging aangewend worden. 
- het minimum aantal leden van een vzw bedraagt nu 2 in plaats van 3. 
- gebruik ‘ondernemingsrechtbank’ in plaats van ‘rechtbank van koophandel’. 
- gebruik ‘bestuursorgaan’ in plaats van ‘raad van bestuur’. 
- gebruik ‘intern reglement’ in plaats van ‘huishoudelijk reglement’ en verwijs naar de laatste versie in de statuten. 
- de bevoegdheden van de algemene vergadering zijn uitgebreid en aangepast. 
- de oproepingstermijn voor de algemene vergadering bedraagt min. 15 dagen in plaats van 8. 
- onthoudingen worden uit de stemming gehouden en worden niet langer beschouwd als negatieve stemmen. 
- algemene handtekeningsbevoegdheid is enkel voor de bestuurders van de vzw. 
- pas verwijzingen naar verouderde artikels uit de vzw-wet aan naar de huidige correcte artikels. 
 
Meer info hierover kan u vinden op de website van Vlaanderen 

Toneelauteur in de kijker
Mieke Verbelen
Geboren te Merksem op 4 juni 1957.  
Gehuwd met Ronny Waterschoot.  
Dat ze schrijfster wilde worden, wist ze van zodra ze het alfabet onder de knie had. Ze fantaseerde en tekende erop los. Haar geïllustreerde verhaaltjes circuleerden vlot onder familie en vrienden. Ze moedigden haar aan om door te zetten.  
Toen ze een studierichting moest kiezen, ging ze voor het tekenvak. Een paar jaar later was ze klaar om voor de klas te staan. Maar zoveel werk was er niet voor tekenjuffen. Dan maar als grafisch vormgeefster aan de slag. Krantjes samenstellen en van cartoons voorzien. Cursiefjes schrijven. Een artikel schrijven.…  
En dan Ronny Waterschoot ontmoeten. Hij gaf haar een eerste opdracht voor theater. Een musical voor kinderen. De microbe beet. Ze huwde dan met Ronny. Het stapeltje toneelstukken groeide. Drama’s, komedies, eenakters, monologen, jeugdtheater… Zolang ze maar haar verhaal kon vertellen.  

Toneelstukken in de kijker
Marc De Bie
Chic Volk   
volkstoneele met 5D en 5H
 

Korte inhoud: 
Het is maandag. Op maandagavond gaat Annette kuisen bij haar buurman de apotheker. Maar niet vandaag. Nooit meer, heeft ze zonet besloten. Roland, haar echtgenoot, een arbeider aan de Gasmaatschappij, heeft vandaag immers een bevordering gekregen, wat hem het statuut van bediende in plaats van werkman opleverde. De echtgenote van een bediende die andermans vuil werk doet - dat kan niet. Roland vindt van wel. Annette gaat nog verder: ze wil in alles een aan hun nieuwe status aangepaste levensstijl. Om te beginnen heeft ze het bijwonen gepland van een voorstelling in het chique kader van Het Festival van Vlaanderen, met achteraf een etentje in een chic restaurant. Roland is het daar niet mee eens. Hij had collega Pros beloofd diens plafond te helpen leggen. Ruzie dus. Er zijn heel wat getuigen van de relatiestoornis. Moeder Pauline bijvoorbeeld. En Dolf, de half-dove weduwnaar die Pauline met rodekolen overstelpt. Ook Susette, die door het hooghartig gedrag van haar zus Annette danig over haar toeren raakt, zeker omdat haar man Willy weer "overuren" moet kloppen en schoonmoeder Celine zich meer dan ooit met alles bemoeit. En Sanne, Annettes dochter, die enigszins misbruik maakt van het feit dat Kristof van de apotheker achter haar aan zit.
 

Toneelstuk is opgenomen in de digitale leesbib van Toneel Limburg. 
Herwig Van Landuyt
Vademecum voor Lydie nieuw
blijspel met 6D en 3H 

Korte inhoud: 
Drie dagen uit het leven van Lydie. Als vijfentwintigjarige is ze al 5 jaar getrouwd. Ze plukt de dag en zo af en toe ook de nacht. Ze heeft vrienden bij de vleet. Dertig jaar later is ze gelukkig gescheiden en heeft ze al 28 jaar haar soulmate gevonden. Nog 30 jaar later, ze is nu vijfentachtig, is ze lichamelijk en geestelijk afgetakeld maar nog lang niet klaar met het leven, heilig overtuigd als ze is dat haar overleden soulmate nog steeds aan haar zijde staat. 

Toneelstuk is opgenomen in de digitale leesbib van Toneel Limburg. 
Jover S&K toneelscrips
Als de vrouw van huis is
klucht met 4D en 5H

Korte inhoud: 
Francine buurvrouw en beste vriendin van Arlette wint een vliegtuigreis naar Benidorm, Arlette wordt gevraagd om mee te gaan. Er is één probleem, ze moeten dezelfde dag nog vertrekken. Ook Gerda de bemoeizuchtige buurvrouw won dezelfde reis, wanneer Paul (de man van Francine) op de hoogte is van de reis richt hij meteen een feestje in. Niet zomaar een feestje maar een feestje voor zijn buurman en collega’s. Kan het feestje doorgaan? Is Arlette wel op reis? Bezorgt Arlette Paul de schrik van zijn leven? 

Toneelstuk is opgenomen in de digitale leesbib van Toneel Limburg. 
Paul Coppens en Guy Didelez
Een geestig samenzijn nieuw
komedie met 4D en 4H

Korte inhoud: 
In het kasteeltje van madame Adèle Van Acker is er maandelijks een vergadering omtrent hun zaak, de koekjesfabriek. Maar deze avond zal de samenkomst totaal anders verlopen. Niet iedereen is op de hoogte van wat Adèle gaat organiseren. 
Het is in ieder geval een samenkomst met prettige maar ook nare verrassingen, ongemakkelijke spanning maar vooral (en zeker voor de toeschouwer) met hilarische ontwikkelingen.

Toneelstuk is opgenomen in de digitale leesbib van Toneel Limburg. 
Frans Busschots Cursiefjes

Lef hebben  
Ze wilde en zou toneelspelen, net als haar oude opa. Maar dan tekst vaster en met een sterkere lichaamstaal.  
Tekst van buiten leren was voor haar geen probleem. Daarbij was ze zeer verstandig. Als men haar iets vroeg, dan moest men het geen twee keer zeggen. Dat waren toch heerlijke aspecten! 
Maar ze had een probleem, en dat wist ze zelf nog maar half en half. Ze was eigenlijk een beetje, of veel zelfs, verlegen.  
Dat vond de regisseur ook. Kom op voor jezelf zei hij meermaals, maar dan op een zachte manier, want hij wou haar niet kwetsen. De repetities verliepen vrij vlot. Het houterige van Anja verdween beetje bij beetje. Hoe meer zij de andere spelers leerde kennen en vertrouwen, hoe meer zij als uit zichzelf kroop. En ook haar stem kwam zacht en warm over. Ja, de regisseur geloofde erin. Ze zou haar mannetje staan. Anja, de bijna-verpleegster, zou het stuk helpen dragen. Het zou wel goedkomen!. 
 
Lees hier verder

Aangeven auteursrechten 
Aangeven auteursrechten via unisono kan vanaf nu ook via de link in de menubalk "Auteursrechten" om rechtstreeks uw aangifte te doen. U zal daar ook de geldende prijzen voor opvoeringen en muziek terug vinden.
Digitale leesbibliotheek Toneel Limburg
Bekijk hier de nieuwe stukken dit jaar uitgebracht. 
 
-Rechtstreeks inloggen voor de leesbib via de menubalk  
 
Lezen van deze digitale stukken is en blijft volledig gratis voor aangesloten groepen/leden. 
De geplaatste stukken blijven ook steeds leesbaar.  
(reeds 1.400 beschikbare brochures) 
 
Veel leesplezier.
-----------------------------------------------
- Een leesbrochure aanvragen kan meestal ook bij de auteur zelf.
 ----------------------------------------------- 
- Op de facebook pagina van Nieuwe Vlaamse toneelwerken stellen verschillende auteurs hun recentste werken aan u voor.  

GEZOCHT gemotiveerde helpers/medewerkers 
We zoeken nog enkele personen en/of helpende handen in de dagelijkse werking van Cultuurnet Limburg-Toneel Limburg.  
Wie hieraan mee wil werken mag dit doorgeven via het gekende mailadres cultuurnetlimburg@gmail.com  
We geven graag bijkomende informatie.  
Nieuws
Nieuws uit uw groep mag u doorgeven  
naar: info@toneellimburg.be
We plaatsen dit graag op onze nieuwspagina
Data om in het oog te houden
Ontmoetingsmoment
-15 juni 2024
Repertoiredag
-------------
Huldigingen in 2023
Kijk hier wie kan gehuldigd worden

11 februari

30 jaar TG De Banneuxkes
..........
25 februari
50 jaar Toneelensemble Die Ghesellen
..........
4 maart
25 jaar Theatergezelschap Kreatief